Page content

article content

Vergunningvrij bouwen

Vergunningen & technische tekening

bron: Rijksoverheid.nl op 1 januari 2012

Dakkapel

Voorbeeld van de maximale maatvoeringen van een dakkapel.

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor bouw of verbouw, bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud of als u een kleine dakkapel aan de achterkant van de woning wil. Met de Vergunningcheck van Omgevingsloket online kunt u snel nagaan of een vergunning nodig is.

 

Vergunningvrije situaties

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een vergunning nodig. U heeft geen omgevingvergunning nodig voor bijvoorbeeld een afscheiding tussen balkons en dakterrassen of één vlaggenmast van maximaal 6 meter. Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw bouwplan niet genoemd in dit besluit dan moet u een vergunning aanvragen.

Ook al mag u vergunningvrij bouwen, elk bouwwerk moet aan de regels uit het Bouwbesluit, het Gebruiksbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek voldoen.

Mogelijk wel andere vergunning

Mogelijk is voor het bouwplan geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig, maar wel een omgevingsvergunning voor een andere activiteit. Bijvoorbeeld voor strijdig gebruik met de regels van het bestemmingsplan. Dit geldt voor alle situaties in artikel 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Bij het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u nog andere vergunningen nodig heeft.

Vergunningvrij of omgevingsvergunning

Een aantal brochures beschrijft onder welke voorwaarden veelvoorkomende bouwwerken vergunningvrij gebouwd mogen worden:

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);
Phoenix WebsitePhoenix Website